Sejarah, Waktu, Asas dan Jenis Usaha yang dilaksanakan oleh  Lembaga Lentera Praditya Ganapatih